• Instagram
  • Facebook
  • TripAdvisor
עב
EN

אמנות בגן הבוטני

הגן הבוטני מחויב להעצמת יוזמות אמנותיות ותרבותיות המנגישות לקהילות המגוונות בירושלים וישראל את חשיבותם של המגוון הביולוגי והקיימות העירונית, תוך הצגה של אמנות סביבתית ואמנים סביבתיים.

בתקופה בה מוזיאונים, גלריות ומקומות בילוי סגרו שעריהם, אנשים רבים מצאו מפלט במרחבים הפתוחים. גם כאשר השתחרר הסגר והוקלו ההנחיות, אנשים בחרו לשוב קודם אל המקומות הטבעיים כדי לנשום, להתבונן ולמצוא מרגוע. לחלקם, הייתה זו הפעם הראשונה שחשו כמיהה כזו אל הטבעי. 

מגמה זו חיזקה את ההבנה כי על הגן הבוטני להתהוות כמרחב פתוח ובטוח לאמנות ותרבות. לצד עשרות גופים העוסקים באמנות ותרבות בירושלים, הגן הבוטני החל לבחון את תפקידם של האמנות והטבע בשיפור מצבנו הבריאותי והנפשי.

פעילות זו מצטרפת למגמה עולמית בה גנים בוטניים ברחבי העולם משלבים אמנות, תרבות ובוטניקה.

  השורשים שלנו 2015 | ויל בקרס | ענפי אקליפטוס שזורים

על הגן הבוטני

הגן הבוטני האוניברסיטאי בגבעת רם הוא פנינה של טבע בלב ירושלים. שטחו משתרע על פני 150 דונם ובו אוסף הצמחים החיים הגדול ביותר בישראל ובמזרח התיכון. הגן הוא מוקד לבילוי, לתיירות ולאירועי תרבות כמו גם מרכז לחינוך, הדרכה ומחקר ומכיל אוסף מגוון של יותר מ-6,400 מינים וזנים של צמחים שונים מהעולם, המוצגים בשש חלקות גיאוגרפיות; אפריקה הדרומית, אירופה, אמריקה הצפונית, אוסטרליה, דרום-מערב ומרכז אסיה והים התיכון.

הגן הבוטני הירושלמי מהווה מקום מפלט בתוך עיר תוססת. דרך הסיורים המודרכים, הסדנאות, ההרצאות, הפעילויות והאירועים, אנו שמים למטרה להעלות מודעות לנושאים של מודעות סביבתית, קיימות ומגוון אנושי וביולוגי בקרב הקהילות הירושלמיות המגוונות. רבות מקהילות אלו נחשבות קהילות פריפריאליות של החברה הישראלית ומאופיינות בשכונות של בנייה רוויה ומעט מאוד שטחים ירוקים ופתוחים.

כמיקרוקוסמוס של המגוון האנושי הירושלמי וכמייצג את כל קשת החברה על מאפייניה החברתיים, פוליטיים ודמוגרפיים, הגן הבוטני מאפשר למשפחות במצב סוציו אקונומי נמוך את ההזדמנות לספוג ולחוות אמנות ותרבות בתוך הגן במחיר שווה לכל נפש. אנו עומדים מאחורי ההתחייבות שלנו לשמש כמרכז המעודד את כלל המגזרים והקהילות להיות בחיבור עם הטבע, לחקור וללמוד.