עב
EN
  • Instagram
  • Facebook
  • TripAdvisor
Eng

Menashe Kadishman

Segments II, 1982 | Stainless steel, glass

2

עבודתו של מנשה קדישמן שבה ועסקה לאורך השנים בקשר שבין טבע לתרבות. עבודותיו המוקדמות היו מושגיות במהותן והתאפיינו בשימוש בצורות גאומטריות חדות ובמתח מבני אצור,שכמומשההאתחוקיהכבידה המוכרים. בהמשך קיבלו העבודות אופי פיגורטיבי ונרטיבי יותר, ומוטיב הכבשה הלך ותפס מקום מרכזי. כך, בשנת 1978, בעת שייצג את ישראל בביאנלה בוונציה, הציג קדישמן 18 כבשים שעל גבן כתמי צבע כחול, בעבודה בשם פרויקט הכבשים: הטבע כאמנות והאמנות כטבע.

העבודה ְפלחים II שייכת לקבוצת העבודות המוקדמות, ועוסקת במתח שבין סטטיות לתנועה, בין חופש להְסדרה. היא מייצרת ִמקצב פנימי עז, הבא לידי ביטוי בפילוח המרחב שבו היא נתונה. הצבתה בחיק הטבע, גם אם טבע זה הוא מתורבת, מקפלת בתוכה את מהות הניגוד הפנימי, שהניע את עבודתו של קדישמן לאורך השנים.

تعامل عمل منشه كاديشمان مرا ًرا وتكرا ًرا على مر السنين مع العلاقة بين الطبيعة والثقافة. كانت أعماله المبكرة ذات طبيعة مفاهيمية وتميزت باستخدام الأشكال الهندسية الحادة وتوتر الهياكلالمنسقة،كأنهاتعلققوانينالجاذبيةالمعروفة.لاحًقا، اتخذت الأعمال طاب ًعا رمز ًيا وروائ ًيا، واحتلت صورة النعجة مركز الصدارة. وهكذا، في عام 1978، حين مثل كاديشمان إسرائيل في بينالي البندقية، وقدم كاديشمان 18 نعجة ذات بقع زرقاء على ظهورها، في عمل يسمى مشروع النعاج: الطبيعة كفن والفن كطبيعة. ينتمي عمل قطع II، إلى مجموعة الأعمال المبكرة، ويتعامل مع التوتر بين السكون والحركة، بين الحرية والتنظيم. ينتجإيقاًعاداخلًيامكثًفا،والذيينعكسفيتجزئةالفضاءالذي يتم وضعه فيه ووضعها في حضن الطبيعة، حتى لو كانت تلك الطبيعة متحضرة، يثني بداخلها جوهر التناقض الداخلي، والذي

غذى عمل كاديشمان على مر السنين.

Throughout the years, Menashe Kadishman’s work dealt with the connection between nature and culture. His earlier works were conceptual at their core, and were characterized by the use of sharp geometric shapes and a hidden structural tension that seemingly defied the laws of gravity. Later on, his works took on a more figurative and narrative-inspired nature, and the sheep motif claimed center stage in his work. And so, in 1978, while representing Israel at the Venice Biennale, Kadishman presented 18 sheep whose backs were colored with blue stains as part of a live art piece named Sheep Project: Nature as Art and Art as Nature. Segments II is part of the earlier body of works. It focuses on the tension between immobility and movement, freedom and order. The work creates a firm inner tempo, which is evident in the manner in which it splits the space it is set in. Its placement in nature, albeit it being a cultured nature, encapsulates the very essence of the intrinsic contradiction that motivated Kashiman’s oeuvre throughout the years.

For inquiries call:

Phone: 02-6794012

Fax: 02-6793941

All rights reserved © Jerusalem Botanical Gardens 2020. Proudly created with wix.com

Opening hours of the exhibition

Sunday-Saturday 09: 00 -17: 00

Find us:

Zalman Shneur 1, Nayot, Jerusalem

Map and directions

Write to us at:

University Botanical Garden, Givat Ram

For information about art and culture, an exhibition, event or for media enquiries:

culture@botanic.co.il

To make a donation:

donate@botanic.co.il 

For general information:

info@botanic.co.il

For information about the seed project:

wildflowers@botanic.co.il