top of page
עב
EN
  • Instagram
  • Facebook
  • TripAdvisor
Eng

Yehudit Sasportas

L E V P A R U M (Unraveled Heart) Silent Letters / Still Mine 2/6, 2020 Chapter #8 | Liquid Desert project Negev Desert

1

עבודתה של יהודית סספורטס, הפותחת את מסלול הביקור בתערוכה, כמעט אינה נראית לעין. היא מורכבת משישה גופי מוקשים, העשויים מחמר בעבודת יד. כל אחד מן המוקשים נושא בתוכו רישום ידני של סאונד, גלול בתוך תיבת מתכת קטנה, הפועל באופן מקודד, אילם ושקט, וכמו ממתין לרגע הפעלה פוטנציאלי על רצף הזמן. מוקשי החמר נשרפו בטמפרטורה גבוהה במיוחד על מנת לאפשר את שיקועם, ללא מגבלת זמן, בקרקעית בריכת פרחי המים שבגן הבוטני, והצופה, המתוודע לעבודה לאחר שיקוע המוקשים במים, אינו יכול לראותם. העבודה מהווה חלק מסדרה של שישה משפטי מוקש, שיוצגו באירופה ובישראל במהלך השנה הקרובה. משפט מוקש ראשון, בנו הם הקטבים, הונח בקרקעית ּבִ יצה בצפון מערב גרמניה בינואר 2019 ,מקום שבו עובדת סספורטס זה למעלה מעשור. לב פרום הוא המשפט השני בסדרת משפטי המוקש, פרק מס׳ 8 מתוך הפרויקט Desert Liquid והייצוג הראשון לסדרה זו בישראל. פסי הסאונד, המוטמעים בגופי המוקשים, נרשמו ידנית ועוקבים בדיוק רב אחר פס הקלטה מקורי של סדרת עצים, שהוקלטו על ידי האמנית במשך שבע שנים בדרום היער השחור בגרמניה. ביער השחור מופעלים על ידי סספורטס, גם היום, תשעה רדיוסי הקלטה שונים של סדרות עצים, המתייחסים לנקודות ציון היסטוריות שונות.


בתמיכת קרן אאוטסט לאמנות עכשווית, בעזרתם הנדיבה של קרן רנה וסוסן ברגינסקי, קנדידה וזאק גרטלר, אמבר וטוני גיבון, רחל ואשלי רוגוף

إن عمل يهوديت ساسبورتاس، الذي يفتح مسار المعرض، غير مرئي ً تقريب ً ا. يتكون من ستة أجسام مصنوعة من الطين المصنوع يدويا. يحمل كل واحد من األلغام أعمال تسجيل / صوت يدوية، ملفوف داخل علبة حديدية صغيرة، تعمل بطريقة مشفرة وصامتة، والتي يبدو وكأنها تنتظر لحظة تشغيل محتملة في التسلسل الزمني. تم حرق ألغام الطين في درجة حرارة عالية بشكل خاص للسماح لها باالستقرار، إلى أجل غير مسمى، في قاع بركة الزهور المائية في الحديقة النباتية، وال يتمكن الشاهد، الذي كان على دراية بالعمل بعد إغراق األلغام في الماء، من رؤيتها. العمل جزء من سلسلة من ست تجارب ألغام، ستعرض في أوروبا وإسرائيل خالل العام المقبل. تم وضع أول تجربة لحقل ألغام، وابنها هما القطبان، في قاع مستنقع في شمال غرب ألمانيا في كانون األول 2019 ،وهو المكان الذي تعمل فيه ساسبورتاس منذ أكثر من عقد. ليف فروم هي الجملة الثانية في ّف منها الفصل الثامن من مشروع ُ سلسلة الج ّ مل الملغمة التي يتأل Desert Liquid( ّ الصحراء السائلة) والتجسيد األول لهذه السلسلة في إسرائيل. تم تسجيل الموسيقى التصويرية، المدمجة في كاسحات ً األلغام، يدويا وتتبع بدقة عالية شريط تسجيل أصلي لسلسلة من األشجار، سجلته الفنان لمدة سبع سنوات في الغابة السوداء الجنوبية في ألمانيا. في الغابة السوداء، ال تزال ساسبورتاس تعمل اليوم، تسعة تسجيالت مختلفة من سلسلة األشجار، في إشارة إلى معالم تاريخية مختلفة.

The work of Yehudit Sasportas, which opens the pathway through which visitors are invited to view the show, is mostly invisible to the eye. It is composed of six mines made of clay. Each of the mines contains a handmade drawing of sound data rolled inside a metal box. They operate in a coded, mute and silent manner, as though awaiting a potential moment of activation. The mines were burned in an especially high temperature in order to allow them to sink to the bottom of the aquatic flowers pool at the Botanical Garden, and the viewer, who is only made aware of the work after the mines had already been submerged in the water, cannot fully detect them. The work is part of a series of six mine sentences, which will be displayed in Europe and in Israel in the coming year. The first sentence of the project, In Us Are the Polars, was placed in January 2019 at the bottom of a swamp in northeast Germany, a location where Sasportas has been working for over a decade. Lev Parum (Unraveled Heart) is the second phrase from a series of mine sentences that compose the eighth chapter of the Liquid Desert Project, which is being presented in Israel for the first time. The tracks of sound, which have been inserted into the mines, were recorded manually and follow an original track that the artist recorded for seven years in the south of Germany’s Black Forest. Sasportas currently operates in the Black Forest nine different recordings of series of trees, which refer to various historic landmarks.


Supported by Outset Contemporary Art Fund, with the generous support of Rene and Susanne Braginsky Foundation, Candida and Zak Gertler, Amber and Tony Gibbon, Rachel and Ashley Rogoff

bottom of page