• Instagram
  • Facebook
  • TripAdvisor
עב
EN

תחזוקת אביב לגנים בתכנית חצר הגן

1,120.00 ₪מחיר

תחזוקת אביב לגנים המשתתפים בכתנית חצר הגן.

שתילה עם הילדים, הוספת קומפוסט וסידור השקייה

(נעשה במהלך אביב 2021)