• Instagram
  • Facebook
  • TripAdvisor
עב
EN

סטנד זרעים

200.00 ₪מחיר

סטנד זרעים המותאם למעטפות המיזם - ניתן לרכוש או בתמורה לדמי פיקדון

הסטנד מכיל הסבר על המיזם ו16-20 תאים להחזקת מעטפות

הוא משלים את 'מארז זרעים של פרחי בר' כפריט שי לאורחים בחתונה או למכירה בחנות 

הסטנד הינו ייצור כחול-לבן ובנייתו מהווה חלק מתהליך שיקומי של מתמודדי נפש