• Instagram
  • Facebook
  • TripAdvisor
עב
EN

Michauxia campanuloides | מישויה פעמונית

35.00 ₪מחיר

הפריחה בתחילת הקיץ.

זריעה: יש להנביט את הזרעים הזעירים בכוסיות לקבלת שתילים מפותחים. לשתול את השתילים בגינה במקום עם הצללה חלקית לאחר פיזור קומפוסט והצנעתו בקרקע.

פורח בשנה השניה. יש לחדש צמחים אחת לשנתייםכי הם מתים לאחר פריחה.

  • זמן הזריעה: אוקטובר - דצמבר

    עומק הזריעה: 3 מ״מ

    מרווחים: 50 ס״מ

    אחוזי נביטה: טובים