top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • TripAdvisor
עב
EN

משיבים את הטבע לגינות-

מיזם הצלת פרחי הבר של הגן הבוטני ע”ש נחמה ריבלין

מזה 40 שנה הגן הבוטני האוניברסיטאי בירושלים מטפח ומגדל זרעי פרחי בר לגינות. מאות אלפי זרעים נאספים, מנוקים ונארזים בכל שנה על ידי אנשים מקהילות מגוונות, המשותף לכולם הוא אהבת הטבע והאדם. השותפים בפרויקט הינם ידידי הגן הבוטני, חברי קהילת הגן, מתנדבים בעלי צרכים מיוחדים, צעירים בשירות לאומי וצוות הגן הבוטני. לקראת החגים אנו יוצאים בקמפיין להפצת הזרעים, נשמח שתצטרפו אלינו למאמץ ותרכשו זרעים של פרחי בר ארץ ישראלים.

bottom of page